Een track op naam zoeken ("Quick-BrowZer")

Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand of een iPod aangesloten is.

 1. Druk tijdens het afspelen van een USB-apparaat of BT AUDIO *1 op (bladeren)*2 om de lijst met zoekcategorieën weer te geven.
  Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op (terug) om de gewenste zoekcategorie weer te geven.

  *1 Alleen beschikbaar voor audioapparaten die ondersteuning bieden voor AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 of hoger.
  *2 Druk tijdens het afspelen via USB gedurende meer dan 2 seconden op (bladeren) om rechtstreeks terug te keren naar het begin van de categorielijst.

 2. Draai aan de regelknop om de gewenste zoekcategorie te selecteren en druk er vervolgens op.
 3. Selecteer de gewenste track door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.
  Het afspelen wordt gestart.

De "Quick-BrowZer"-stand afsluiten

Druk op (bladeren).