Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met een BLUETOOTH-apparaat, moeten de toestellen onderling worden geregistreerd (dit wordt "koppelen" genoemd). Door een koppeling door te voeren, kunnen dit toestel en andere apparaten elkaar herkennen. U kunt twee BLUETOOTH-apparaten verbinden met dit toestel (twee mobiele telefoons of een mobiele telefoon en een audioapparaat).

 1. Plaats het BLUETOOTH-apparaat niet verder dan 1 m verwijderd van dit toestel.
 2. Druk op MENU, draai aan de regelknop om [BLUETOOTH] te selecteren en druk er vervolgens op.
 3. Draai aan de regelknop om [PAIRING] te selecteren en druk er vervolgens op.
 4. Draai aan de regelknop om [DEVICE 1]* of [DEVICE 2]* te selecteren en druk er vervolgens op.
  (BLUETOOTH) knippert terwijl het toestel zich in de stand-bystand voor de koppeling bevindt.

  * Wanneer de koppeling voltooid is, verandert [DEVICE 1] of [DEVICE 2] in de naam van het gekoppelde apparaat.

 5. Voer de koppeling uit op het BLUETOOTH-apparaat zodat het dit toestel detecteert.
 6. Selecteer de modelnaam op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat.
  Herhaal de procedure vanaf stap 2 als de modelnaam niet wordt weergegeven.
 7. Als u een wachtwoord* moet invoeren op het BLUETOOTH-apparaat, voert u [0000] in.
  Als de koppeling doorgevoerd is, blijft (BLUETOOTH) branden.

  * Het wachtwoord kan, afhankelijk van het apparaat, "toegangscode", "pincode", "pingetal", "paswoord" enz. worden genoemd.

 8. Selecteer dit toestel op het BLUETOOTH-apparaat om verbinding te maken via BLUETOOTH.
  (mobiele telefoon) of (audio) licht op wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Opmerking

 • Als u verbinding maakt met een BLUETOOTH-apparaat, kan dit toestel niet worden herkend door een ander apparaat. U kunt detectie mogelijk maken door de koppelingsstand in te schakelen en dit toestel vanaf een ander apparaat te zoeken.

Het afspelen starten

Druk op SRC (bron) om [BT AUDIO] te selecteren.

Het gekoppelde apparaat loskoppelen

Voer stap 2 tot 4 uit om de verbinding te verbreken wanneer dit toestel en het BLUETOOTH-apparaat gekoppeld zijn.