Iemand bellen via het telefoonboek

  1. Druk op CALL.
    Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het toestel, kiest u een van beide telefoons door aan de regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken.
  2. Draai aan de regelknop om [CONTACTS] te selecteren en druk er vervolgens op.
  3. Selecteer een eerste letter uit de lijst van eerste letters door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.
  4. Selecteer een naam uit de naamlijst door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.
  5. Draai aan de regelknop om een telefoonnummernummer uit de nummerlijst te kiezen en druk er vervolgens op.
    Het telefoongesprek wordt gestart.