Spraakherkenning gebruiken (alleen Android-smartphones)

  1. Houd VOICE ingedrukt om de spraakherkenning te activeren.
  2. Spreek de gewenste spraakopdracht in de microfoon.

Spraakherkenning deactiveren

Druk op VOICE.

Opmerking

  • In sommige gevallen is spraakherkenning niet beschikbaar.
  • Spraakherkenning werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van de prestaties van de aangesloten Android-smartphone.
  • Gebruik deze functie in omstandigheden waar het lawaai tijdens de spraakherkenning zo beperkt mogelijk is (bv. het geluid van de motor).