Een oproep beantwoorden

  1. Druk op CALL wanneer u een gesprek met een beltoon ontvangt.
    Het telefoongesprek wordt gestart.

Opmerking

  • De beltoon en het stemgeluid worden uitgevoerd via de voorluidsprekers. Om de luidsprekers voor handsfree bellen te selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH] [VOICE OUT].

Een oproep weigeren

Houd OFF gedurende 1 seconde ingedrukt.

Een gesprek beëindigen

Druk nogmaals op CALL.