Afspelen vanaf een USB-apparaat

HUB NO SUPRT: USB-hubs worden niet ondersteund.


IPD STOP:: het afspelen van muziek op de iPod is afgelopen.

  • Bedien uw iPod/iPhone om het afspelen te starten.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

  • Er is een USB-apparaat dat geen ondersteuning biedt voor AOA (Android Open Accessory) 2.0 aangesloten op het toestel terwijl [USB MODE] ingesteld is op [ANDROID].
    • Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP].

USB ERROR:: het USB-apparaat kan niet worden afgespeeld.

  • Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.

USB NO DEV:: er is geen USB-apparaat aangesloten of het apparaat wordt niet herkend.

  • Zorg ervoor dat het USB-apparaat of de USB-kabel correct aangesloten is.

USB NO MUSIC: er werden geen afspeelbare bestanden gevonden.

  • Sluit een USB-apparaat aan waarop afspeelbare bestanden opgeslagen zijn.

USB NO SUPRT:: het USB-apparaat wordt niet ondersteund.

  • Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw USB-apparaat.

USB OVERLOAD:: het USB-apparaat is overbelast.

  • Koppel het USB-apparaat los en druk vervolgens op SRC (bron) om een andere bron te selecteren.
  • Het USB-apparaat vertoont een storing of er is een niet-ondersteund apparaat aangesloten.