De telefoon is niet aangesloten.

  • Wanneer BLUETOOTH-audio wordt afgespeeld, is de telefoon niet verbonden, zelfs niet als u op CALL drukt.
    • Maak verbinding vanaf de telefoon.