De FM-/AM-afstemstap wijzigen (DSX-GS80(E))

U kunt de FM-/AM-afstemstap voor uw land instellen. Deze instelling verschijnt alleen wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.

  1. Druk op MENU, draai aan de regelknop om [GENERAL] te selecteren en druk er vervolgens op.
  2. Draai aan de regelknop om [TUNING STEP] te selecteren en druk er vervolgens op.
  3. Draai aan de regelknop en kies [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K] of [FM200K/AM10K]. Druk vervolgens op de regelknop.