Het display verdwijnt van/verschijnt niet in het weergavevenster.

  • De dimmer is ingesteld op [DIMMER-ON].
  • Het scherm verdwijnt als u OFF ingedrukt houdt.
    • Houd OFF op het toestel ingedrukt tot het scherm verschijnt.
  • De aansluitingen zijn vuil.