Bellen via spraaktags

U kunt een persoon bellen door de spraaktag uit te spreken die opgeslagen is in een verbonden mobiele telefoon die uitgerust is met een functie voor spraakgestuurd kiezen.

  1. Druk op CALL.
    Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het toestel, kiest u een van beide telefoons door aan de regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken.
  2. Draai aan de regelknop om [VOICE DIAL] te selecteren en druk er vervolgens op.
    Of houd VOICE langer dan 2 seconden ingedrukt (alleen mogelijk voor de eerste mobiele telefoon die met het toestel verbonden is).
  3. Zeg de spraaktag die op de mobiele telefoon is opgeslagen.
    Uw stem wordt herkend en het nummer wordt gebeld.

Spraakgestuurd kiezen annuleren

Druk op VOICE.