"Siri Eyes Free" gebruiken

Met "Siri Eyes Free" kunt u een iPhone handsfree gebruiken door gewoon in de microfoon te spreken. Voor deze functie dient u een iPhone via BLUETOOTH te verbinden met het toestel. Deze functie werkt alleen op een iPhone 4s of recenter. Controleer of de recentste iOS-versie geïnstalleerd is op uw iPhone. U moet de BLUETOOTH-registratie en de verbindingsconfiguratie voor de iPhone en het toestel vooraf uitvoeren.
Om de iPhone te selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH] [SELECT AUDIO].

 1. Activeer de Siri-functie op de iPhone.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.
 2. Houd VOICE langer dan 2 seconden ingedrukt.
  Het spraakopdrachtscherm verschijnt.
 3. Spreek in de microfoon nadat de iPhone een pieptoon geproduceerd heeft.
  Wanneer de iPhone nogmaals een pieptoon produceert, is Siri klaar voor gebruik.

"Siri Eyes Free" deactiveren

Druk op VOICE.

Opmerking

 • Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de iPhone uw stem mogelijk niet herkennen (als u zich bijvoorbeeld in een rijdende wagen bevindt).
 • "Siri Eyes Free" werkt mogelijk niet goed of de reactietijd kan langer zijn op plaatsen waar iPhone-signalen moeilijk te ontvangen zijn.
 • Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden van de iPhone werkt "Siri Eyes Free" mogelijk niet goed of kan deze applicatie worden afgesloten.
 • Als u een track op een iPhone afspeelt via de BLUETOOTH-audioverbinding en de track via BLUETOOTH begint af te spelen, wordt "Siri Eyes Free" automatisch afgesloten en schakelt het toestel over naar de BLUETOOTH-audiobron.
 • Wanneer "Siri Eyes Free" tijdens het afspelen van audio wordt geactiveerd, kan het toestel overschakelen naar de BLUETOOTH-audiobron, zelfs wanneer u geen af te spelen track kiest.
 • Wanneer u de iPhone aansluit op de USB-poort, werkt "Siri Eyes Free" mogelijk niet goed of kan deze applicatie worden gesloten.
 • Wanneer u de iPhone via USB verbindt met het toestel, mag u Siri niet activeren met de iPhone. "Siri Eyes Free" werkt mogelijk niet goed of kan worden afgesloten.
 • Er is geen audio hoorbaar terwijl "Siri Eyes Free" geactiveerd is.