De regio instellen (DSX-GS80(EUR))

Nadat u het toestel hebt geïnitialiseerd, verschijnt de instelling voor de regio op het display.

  1. Druk op ENTER terwijl [AREA] weergegeven wordt.
    De momenteel ingestelde regio verschijnt.
  2. Draai aan de regelknop om [EUROPE] of [RUSSIA] te selecteren en druk er vervolgens op.
  3. Draai aan de regelknop om [YES] of [NO] te selecteren en druk er vervolgens op.
    Als de ingestelde regio wordt gewijzigd, wordt het toestel geïnitialiseerd en wordt daarna de klok weergegeven.

U kunt deze instelling configureren in het menu met algemene instellingen.