Handelingen voor het overslaan van een album, overslaan van items (overspringstand) en opzoeken van een track op naam ("Quick-BrowZer") kunnen niet worden uitgevoerd.

  • Deze handelingen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand of een iPod aangesloten is.
    • Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP].