"Sony | Music Center" configureren (SONY APP)

Hiermee kunt u de functie "Sony | Music Center" (de verbinding) activeren en beëindigen.