Het toestel initialiseren

Als u het toestel initialiseert, worden de klokinstellingen gewist en worden alle andere instellingen opgeslagen in het back-upgeheugen. [INITIALIZE] wordt alleen weergegeven wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.

  1. Druk op MENU, draai aan de regelknop om [GENERAL] te selecteren en druk er vervolgens op.
  2. Draai aan de regelknop om [INITIALIZE] te selecteren en druk er vervolgens op.
  3. Draai aan de regelknop om [INIT-YES] te selecteren en druk er vervolgens op.

Opmerking

  • Initialiseer het toestel altijd voordat u het weggooit om te voorkomen dat informatie erop door iemand anders achterhaald wordt.