Pandora® streamen

  1. Maak via BLUETOOTH verbinding met het audioapparaat.
    Om het audioapparaat te selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH] [SELECT AUDIO].
  2. Druk op SRC (bron) om [PANDORA] te selecteren.
  3. Start de applicatie Pandora® op uw mobiele apparaat.
  4. Druk op (afspelen/pauzeren) om het afspelen te starten.

Als het apparaatnummer verschijnt

Zorg ervoor dat dezelfde cijfers (bv. 123456) weergegeven worden op dit toestel en op het mobiele apparaat, druk vervolgens op ENTER op dit toestel en selecteer [Yes] op het mobiele apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-functie wordt ingeschakeld

U kunt het volume regelen.
Druk op MENU en selecteer vervolgens [SOUND] [BT AUDIO VOL].