Het audiobestand kan niet worden afgespeeld.

  • USB-apparaten die zijn geformatteerd met andere bestandssystemen dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.*

* Dit apparaat biedt ondersteuning voor FAT16 en FAT32, maar het is mogelijk dat bepaalde USB-apparaten deze FAT's niet ondersteunen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.