Zenders selecteren uit categorieën

  1. Druk op (bladeren).
  2. Draai aan de regelknop om [CATEGORY] te selecteren en druk er vervolgens op.
  3. Selecteer de gewenste categorie door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.
    De lijst met zenders verschijnt.
  4. Selecteer de gewenste zender door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.

Zenders voorprogrammeren

Als u de zender ontvangt die u wilt voorprogrammeren, houdt u een cijfertoets (1 tot 6) ingedrukt tot [MEM] wordt weergegeven.


Om af te stemmen op de voorgeprogrammeerde zender, drukt u op MODE om de gewenste band te selecteren ([SX1], [SX2] of [SX3]) en drukt u vervolgens op een cijfertoets (1 tot 6). (U kunt onder elke band maximaal 6 zenders voorprogrammeren.)