"Siri Eyes Free" is niet geactiveerd.

  • Voer de handsfree registratie uit voor een iPhone die ondersteuning biedt voor "Siri Eyes Free".
  • Schakel de Siri-functie op de iPhone in.
  • Verbreek de BLUETOOTH-verbinding tussen de iPhone en het toestel en breng de verbinding opnieuw tot stand.