De stem van de spreker is niet hoorbaar.

  • De luidsprekers zijn niet aangesloten op het toestel.
    • Sluit de luidsprekers aan op het toestel. Om de luidsprekers voor de stem van de spreker te selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH] [VOICE OUT].