AF en TA instellen (DSX-GS80(EUR))

AF (alternatieve frequenties) stemt continu opnieuw af op de zender met het sterkste signaal in een netwerk, en TA (verkeersinformatie) biedt u de huidige verkeersinformatie of verkeersprogramma's (TP) wanneer deze worden ontvangen.

  1. Druk op MENU, draai aan de regelknop om [GENERAL] te selecteren en druk er vervolgens op.
  2. Draai aan de regelknop om [AF/TA] te selecteren en druk er vervolgens op.
  3. Draai aan de regelknop om [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] of [AF/TA-OFF] te selecteren en druk er vervolgens op.

RDS-zenders voorprogrammeren met de AF- en TA-instelling

U kunt RDS-zenders samen met een AF/TA-instelling voorprogrammeren. Stel AF/TA in en programmeer de zender vervolgens met BTM of handmatig voor. Als u handmatig voorprogrammeert, kunt u ook niet-RDS-zenders voorprogrammeren.

Noodberichten ontvangen

Als AF of TA ingeschakeld is, wordt de geselecteerde bron automatisch onderbroken door de noodberichten.

Het volumeniveau aanpassen tijdens verkeersinformatie

Het niveau wordt los van het normale volumeniveau opgeslagen in het geheugen voor toekomstige verkeersinformatie.

Op een regionaal programma afgestemd blijven (REGIONAL)

Wanneer de functies AF en REGIONAL ingeschakeld zijn, schakelt het toestel niet over naar een andere regionale zender met een sterkere frequentie. Wanneer u het ontvangstgebied van dit regionale programma verlaat, stelt u tijdens FM-ontvangst [REGIONAL] bij [GENERAL] in op [REGIONAL-OFF].
(Deze functie werkt niet in het VK en sommige andere regio's.)

Local Link-functie (alleen voor het VK)

Met deze functie kunt u andere lokale zenders in de regio selecteren, zelfs als deze niet voorgeprogrammeerd zijn onder de cijfertoetsen.
Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets (1 tot 6) waaronder een lokale zender is voorgeprogrammeerd. Druk binnen 5 seconden nogmaals op de cijfertoets van de lokale zender. Herhaal deze procedure tot de lokale zender wordt ontvangen.