Iemand bellen via de oproepgeschiedenis

  1. Druk op CALL.
    Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het toestel, kiest u een van beide telefoons door aan de regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken.
  2. Draai aan de regelknop om [RECENT CALLS] te selecteren en druk er vervolgens op.
    Er wordt een lijst van gesprekken in de oproepgeschiedenis weergegeven.
  3. Selecteer een naam of telefoonnummer uit de oproepgeschiedenis door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.
    Het telefoongesprek wordt gestart.