Onderdelen en bedieningselementen

Hoofdtoestel

Illustratie van het hoofdtoestel

Voorpaneel verwijderd

Illustratie van het hoofdtoestel met het voorpaneel verwijderd

Afstandsbediening (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Illustratie van de afstandsbediening

De knop VOL (volume) + is voorzien van een voelstip.


Verwijder het beschermende laagje vóór gebruik.

 1. PTY (programmatype)
  Hiermee kunt u PTY selecteren bij RDS.
  (bladeren)
  Hiermee kunt u de bladerstand openen tijdens het afspelen.
  (Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand of een iPod aangesloten is.)
 2. Knop om het voorpaneel los te maken
 3. SRC (bron)
  Druk op deze knop om het toestel in te schakelen.
  Druk op deze knop om de bron te wijzigen.
  OFF
  Houd de knop 1 seconde ingedrukt om de bron uit te schakelen en de klok weer te geven.
  Houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt als u het toestel en het scherm wilt uitschakelen.
  Als u het toestel uitschakelt en het scherm verdwijnt, kunt u het toestel niet bedienen met de afstandsbediening.
 4. Regelknop
  Hiermee kunt u het volume regelen.
  PUSH ENTER
  Druk op deze knop om het geselecteerde item te bevestigen.
  Druk op SRC, draai aan de knop om een bron te kiezen en druk erop om de keuze te bevestigen (time-out na 2 seconden).
  MENU
  Hiermee kunt u het instelmenu openen.
  VOICE
  Houd deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de spraakkiesfunctie, spraakherkenningsfunctie (alleen Android-smartphone) of Siri-functie (alleen iPhone) te activeren.
 5. Scherm
 6. USB-poort
 7. / (SEEK –/+)
  Hiermee kunt u automatisch afstemmen op radiozenders. Blijf drukken om handmatig af te stemmen.
  / (vorige/volgende)
  / (terugspoelen/doorspoelen)
 8. (terug)
  Druk op deze knop om terug te keren naar het vorige scherm.
  MODE
  Druk op deze knop om de radioband of functiemodi te selecteren.
 9. CALL
  Druk op deze knop om het oproepmenu te openen. Druk op deze knop om een oproep aan te nemen of te beëindigen.
  Houd deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt om het BLUETOOTH-signaal om te schakelen.
 10. Ontvanger voor de afstandsbediening
 11. Cijfertoetsen (1 tot 6)
  Druk op deze knoppen om af te stemmen op een voorgeprogrammeerde zender.
  Houd een van deze toetsen ingedrukt om zenders op te slaan.
  ALBUM /
  Druk op deze knop om een album op een audioapparaat over te slaan.
  Houd de knop ingedrukt om albums te blijven overslaan.
  (Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand of een iPod aangesloten is.)
  Druk in Pandora® op voor een duim omhoog of op voor een duim omlaag. (DSX-GS80(UC))
  (herhalen)
  (Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand aangesloten is.)
  (willekeurig)
  (Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand aangesloten is.)
  MIC
  Druk op deze knop om de microfooninstellingen aan te passen.
  (afspelen/pauzeren)
 12. EXTRA BASS
  Deze functie versterkt de basklanken overeenkomstig het volumeniveau.
  Druk op deze knop om de EXTRA BASS-instelling te wijzigen: [1], [2], [OFF].
 13. AUX-ingang
 14. DSPL (scherm)
  Druk op deze knop om de items op het scherm te wijzigen.
  SCRL (scrollen)
  Houd deze knop ingedrukt om een item over het scherm te laten rollen.
 15. RESET (binnenpaneel)
  Druk op deze knop om het toestel opnieuw op te starten (indrukken met een balpen enz.).
 16. SOUND
  Druk op deze knop om het SOUND-menu rechtstreeks te openen.
  MENU
  Houd deze knop ingedrukt om het instelmenu te openen.
 17. ///
  Druk op deze knoppen om een instelitem enz. te selecteren.
  ENTER
  Druk op deze knop om het geselecteerde item te bevestigen.
  Houd deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de functie "Sony | Music Center" te activeren of te beëindigen.
  / (vorige/volgende)
  +/– (album +/–)
 18. VOL (volume) +/–