Verbinding maken met een iPhone/iPod (automatische BLUETOOTH-koppeling)

Wanneer er een iPhone/iPod met iOS5 of recenter aangesloten wordt op de USB-poort, wordt het toestel automatisch gekoppeld en verbonden met de iPhone/iPod. Om de automatische BLUETOOTH-koppeling in te schakelen, moet [AUTO PAIRING] bij [BLUETOOTH] ingesteld zijn op [ON].

  1. Activeer de BLUETOOTH-functie op de iPhone/iPod.
  2. Sluit de iPhone/iPod aan op de USB-poort.

    Controleer of (BLUETOOTH) oplicht op het scherm van het toestel.

Opmerking

  • Automatische BLUETOOTH-koppeling is niet mogelijk wanneer het toestel al verbonden is met twee BLUETOOTH-apparaten. Verbreek in dat geval de verbinding met een van die apparaten en maak vervolgens opnieuw verbinding met de iPhone/iPod.
  • Als de automatische BLUETOOTH-koppeling niet tot stand wordt gebracht, voert u de koppeling uit en maakt u via BLUETOOTH verbinding met de iPhone/iPod zoals u dat met het andere BLUETOOTH-apparaat hebt gedaan.