De schermtaal instellen (DSX-GS80(E))

Na het initialiseren van het toestel wordt het scherm voor het instellen van de schermtaal weergegeven.

  1. Druk op ENTER terwijl [LANGUAGE] weergegeven wordt.
    De momenteel ingestelde schermtaal verschijnt.
  2. Draai aan de regelknop om [ENGLISH] of [SPANISH] te selecteren en druk er vervolgens op.
    De configuratie is voltooid en de klok wordt weergegeven.

U kunt deze instelling configureren in het menu met algemene instellingen.