Er wordt onbedoeld een oproep beantwoord.

  • De telefoon waarmee verbinding tot stand wordt gebracht, is zo ingesteld dat een oproep automatisch wordt beantwoord.
    • Selecteer [BLUETOOTH][AUTO ANSWER] om de instellingen voor automatisch antwoorden te openen.