De demonstratiestand wordt gestart tijdens het afspelen of radio-ontvangst.

  • Als er gedurende 5 minuten geen handeling wordt uitgevoerd en [DEMO-ON] ingesteld is, wordt de demonstratiestand gestart.
    • Stel [DEMO-OFF] in.