Använda Amazon Alexa

Genom att använda Amazon Alexa-funktionen som finns i smarttelefonen kan du prata till headsetet för att styra smarttelefonen eller utföra sökningen.

Kompatibla smarttelefoner
 • Smarttelefoner med Android 5.1 eller senare, eller iOS 10.0 eller senare installerat.
 • Den senaste Amazon Alexa-appen måste vara installerad.
 1. Öppna Amazon Alexa-appen.
 2. Öppna ”Sony | Headphones Connect”-appen och ställ in CUSTOM-knappen som Amazon Alexa-knappen.

  Mer information om ”Sony | Headphones Connect”-appen får du genom att besöka följande URL.

  http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 3. Tryck på CUSTOM-knappen för att använda Amazon Alexa.
  • Tryck för att ange ett röstkommando.
  • Tryck en gång för att avbryta röstkommandot.
  • Om inget sägs avbryts det.

Mer information om Amazon Alexa finns på följande webbplats:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011

Tips

 • Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med ”Sony | Headphones Connect”-appen.
 • När Amazon Alexa inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, säger röstvägledningen ”Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen).

OBS!

 • Om CUSTOM-knappen är inställd som Amazon Alexa-knapp i steg 2 kan inte brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud styras från headsetet.
 • Om CUSTOM-knappen är inställd som Amazon Alexa-knapp i steg 2 kan inte Google-assistentfunktionen styras från headsetet.
 • Alexa är inte tillgänglig för alla språk och länder/regioner.
  Besök www.amazon.com/alexa-availability för att få mer information.