Använda rösthjälpsfunktionen (Google app)

Genom att använda Google app-funktionen som finns i Android-smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra Android-smarttelefonen.

 1. Ställa in assistent- och röstinmatningsval i Google app.

  På din Android-smarttelefon väljer du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], och ställer in [Assist app] på Google app.

  Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

  Obs! Det är möjligt att den senaste versionen av Google app krävs.

  Mer information om Google app finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din Android-smarttelefon eller webbsidan för Google Play-butiken.

  Google app kanske inte kan aktiveras från headsetet, beroende på specifikationerna för din Android-smarttelefon.

 2. Anslut headsetet till Android-smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.
 3. När Android-smarttelefonen är i vänteläge eller spelar upp musik aktiverar du Google app genom att hålla ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen.

  Google app aktiveras.

 4. Gör en begäran till Google app via headsetets mikrofoner.

  Mer information om appar som fungerar tillsammans med Google app finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

  Efter aktivering av Google app avaktiveras röstkommandot när en viss tid har förflutit utan begäranden.

OBS!

 • Det går inte att aktivera Google app-appen genom att säga ”Ok Google” även om din Android-smarttelefons ”Ok Google”-inställning är på.
 • Google app kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.
 • Google app fungerar inte vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med röstassistentfunktionen.