Lyssna snabbt på omgivande ljud (snabb uppmärksamhet-läge)

Den här funktionen sänker musikens volym, samtalsljud och ringsignal så att omgivande ljud enkelt hörs. Det är användbart när du vill lyssna på tågutrop, etc.

Aktivera snabb uppmärksamhet-läget

Rör vid hela beröringssensorinstrumentpanelen på den högra enheten. Snabb uppmärksamhet-läget är bara aktiverat när du rör vid kontrollpanelen.

A: Beröringssensorinstrumentpanel

Om du vidrör enligt nedan kanske funktionen inte fungerar ordentligt.

Hela beröringssensorinstrumentpanelen är inte täckt.

Beröringssensorinstrumentpanelen vidrörs inte.

Avaktivera snabb uppmärksamhet-läget

Ta bort din hand från beröringssensorinstrumentpanelen.

OBS!

  • Beroende på omgivande miljö och typen av/volymen på ljuduppspelning kanske omgivande ljud inte hörs när snabb uppmärksamhet-läget används. Använd inte headsetet på platser där det är farligt att du inte hör omgivande ljud, exempelvis på vägar som trafikeras av bilar och cyklar.
  • Om headsetet inte bärs ordentligt kanske inte snabb uppmärksamhet-läget fungerar ordentligt. Bär headsetet ordentligt.