Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning

Om din Bluetooth-enhet har stöd för följande profiler kan du lyssna på musik och utföra grundläggande fjärrkontrollfunktioner för Bluetooth-enheten via en Bluetooth-anslutning.

 • A2DPAdvanced Audio Distribution Profile

  Du kan lyssna på musik med hög kvalitet trådlöst.

 • AVRCPAudio Video Remote Control Profile

  Du kan justera volymen, etc.

Funktionen kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med Bluetooth-enheten.

 1. Ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet.
 2. Bära headsetet.

  Justera längden på huvudbandet.

  Ta på headsetet på huvudet med -märket (vänster) på vänster öra och -märket (höger) på höger öra. -enheten (vänster) har en taktil punkt.

  Var noga med att inte komma i kontakt med beröringssensorinstrumentpanelen när du bär headsetet.

  A: Taktil punkt

  B: Beröringssensorinstrumentpanel

 3. Manövrera Bluetooth-enheten för att starta uppspelningen och justera volymen till en måttlig nivå.
 4. Kontrollera volymen genom att använda beröringssensorinstrumentpanelen.
  • Öka volymen: Svep uppåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.

  • Minska volymen: Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.

  • Ändra volymen kontinuerligt: Svep uppåt eller nedåt och håll intryckt. Släpp upp vid önskad volym.

  När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

Tips

 • Headsetet har stöd för SCMS-T-innehållsskydd. Du kan lyssna på musik och annat ljud med headsetet från en enhet såsom en mobiltelefon eller portabel TV som har stöd för SCMS-T-innehållsskydd.
 • Beroende på Bluetooth-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller ställa in ljudutmatningsinställningarna på Bluetooth-enheten.
 • Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Att ändra samtalsvolymen ändrar inte volymen för musikuppspelning och omvänt.

OBS!

 • Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.