Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

  1. Lås upp skärmen på Bluetooth-enheten om den är låst.
  2. Rör vid den enhet som är kompatibel med one-touch-anslutning (NFC), en gång till för att koppla ifrån den. Om Bluetooth-enheten inte har stöd för one-touch-anslutning (NFC), koppla ifrån enheten genom att använda den.

    När du har kopplats ifrån säger röstvägledningen ”Bluetooth disconnected” (Bluetooth frånkopplad).

  3. Stänga av headsetet.

    Röstvägledningen säger ”Power off” (Ström av).

Tips

  • När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.