Använda brusreduceringsfunktionen

Om du använder brusreduceringsfunktionen kan du lyssna på musik utan att störas av omgivande ljud.

  1. Slå på headsetet.

    Röstvägledningen säger ”Power on” (Ström på).

    Brusreduceringsfunktionen slås på automatiskt när du slår på headsetet.

Stänga av brusreduceringsfunktionen

Tryck upprepade gånger på CUSTOM-knappen tills brusreduceringsfunktionen stängs av.

Vid varje tryck på knappen växlar funktionen enligt följande och meddelas av röstvägledningen.


Läget för omgivande ljud: PÅ

Brusreduceringsfunktionen/läget för omgivande ljud: AV

Brusreduceringsfunktionen: PÅ/läget för omgivande ljud: AV

Tips

  • Om du använder brusreduceringsfunktionen med en Bluetooth-anslutning är brusreduceringsfunktionen på även om du ansluter den medföljande hörlurskabeln.
  • När du använder headsetet som vanliga hörlurar så stäng av headsetet och använd den medföljande hörlurskabeln.
  • Du kan även ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud med ”Sony | Headphones Connect”-appen.

OBS!

  • Om CUSTOM-knappen är inställd som Google-assistentknapp kan inte brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud styras från headsetet. Du kan även ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud med ”Sony | Headphones Connect”-appen.
  • Om CUSTOM-knappen är inställd som Amazon Alexa-knapp kan inte brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud styras från headsetet. Du kan även ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud med ”Sony | Headphones Connect”-appen.