Kontrollera återstående batteriladdning

Du kan kontrollera det laddningsbara batteriets återstående batteriladdning.

När -knappen trycks in, när headsetets ström är på, hörs röstvägledningen återge återstående batteriladdning.

”Battery about XX %” (Batteri ca XX %) (”XX”-värdet återger ungefärlig återstående batteriladdning.)

”Battery fully charged” (Batteri fulladdat)

Återstående batteriladdning som återges av röstvägledningen kan, i vissa fall, skilja sig från faktiska återstående laddningen. Använd den som en grov uppskattning.

Dessutom blinkar indikatorlampan (röd) (ca. 15 sekunder) om återstående batteriladdning är 20 % eller lägre när headsetet slagits på.

När återstående batteriladdning är låg

Den aktuella driftsindikatorlampan ändras till röd. Om du hör en röstvägledning som säger ”Low battery, please recharge headset” (Låg batterinivå, ladda headset) så ladda headsetet så snart som möjligt.

När batteriet blir helt och hållet tomt ger headsetet ifrån sig ett varningsljud och röstvägledningen säger ”Please recharge headset. Power off” (Ladda headset. Ström av) varpå headsetet stängs av automatiskt.

När du använder en iPhone eller iPod touch

När headsetet är anslutet till en iPhone eller iPod touch via en HFP Bluetooth-anslutning visar det en ikon som indikerar headsetets återstående batteriladdning på skärmen.

A: Headsetets återstående batteriladdning

B: 100 % - 70 %

C: 70 % - 50 %

D: 50 % - 20 %

E: 20 % eller lägre (behöver laddas)


Återstående batteriladdning för headsetet visas även på widgeten för en iPhone eller iPod touch som kör iOS 9 eller senare. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone eller iPod touch.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd den som en grov uppskattning.

När du använder en Android-smarttelefon (OS 8.1 eller senare)

När headsetet är anslutet till en Android-smarttelefon via en HFP Bluetooth-anslutning väljer du [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] för att visa headsetets återstående batteriladdning. Den visas så här ”100 %”, ”70 %”, ”50 %” eller ”20 %”. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd den som en grov uppskattning.

Tips

  • Du kan även kontrollera återstående batteriladdning med ”Sony | Headphones Connect”-appen. Android smarttelefoner och iPhone/iPod touch stöds av den här appen.

OBS!

  • Om du endast ansluter headsetet till en iPod touch, iPhone eller Android-smarttelefon med ”Media audio” (A2DP) med en flerpunktsanslutning så visas inte återstående batteriladdning korrekt.
  • Återstående batteriladdning kanske inte visas ordentligt direkt efter en programvaruuppdatering eller om headsetet inte har använts under en längre tid. Upprepa i så fall laddning och urladdning av batteriet flera gånger för att visa återstående batteriladdning på rätt sätt.