Använda Google Assistant

Genom att använda Google Assistant-funktionen som levereras med smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra smarttelefonen eller utföra sökningen.

Kompatibla smarttelefoner
 • Smarttelefoner som har Android 5.0 eller senare installerat (den senaste versionen av Google app är en krävs).
 1. Öppna ”Sony | Headphones Connect”-appen och ställ in CUSTOM-knappen som Google-assistentknapp.

  När Google-assistenten används den första gången så öppna appen Google-assistent och tryck på knappen [Finish headphones setup] i konversationsvyn, följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra de initiala inställningarna för Google-assistenten.

  Mer information om ”Sony | Headphones Connect”-appen får du genom att besöka följande URL.

  http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 2. Tryck på CUSTOM-knappen för att använda Google-assistenten.
  • Tryck och håll kvar för att ange ett röstkommando.
  • Tryck en gång för att säga meddelandet.
  • Tryck två gånger för att avbryta röstkommandot.

Mer information om Google Assistant finns på följande webbplats:

https://assistant.google.com

Tips

 • Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med ”Sony | Headphones Connect”-appen.
 • När Google-assistenten inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, säger röstvägledningen ”The Google Assistant is not connected” (Google Assistant är inte ansluten).
 • Om du inte ser [Finish headphones setup]-knappen i Google Assistant, så ta bort ihopparningen av hörlurarna från Bluetooth-inställningarna i din smarttelefon och gör om ihopparningsförfarandet.

OBS!

 • Om CUSTOM-knappen är inställd som Google-assistentknapp i steg 1 kan inte brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud styras från headsetet.
 • Om CUSTOM-knappen är inställd som Google-assistentknapp i steg 1 kan inte Amazon Alexa-funktionen styras från headsetet.
 • Det är möjligt att Google Assistant inte används i vissa länder, regioner eller språk.