Funktioner för ett telefonsamtal

De funktioner som finns tillgängliga under ett samtal kan skilja sig åt mellan de profiler som din smarttelefon eller mobiltelefon stöder. Även om profilen är densamma kan funktionerna skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.

Profiler som stöds: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikuppspelning
  • Håll ditt finger mot beröringssensorinstrumentpanelen för att starta röstuppringningsfunktionen på smarttelefonen/mobiltelefonen (*) för att aktivera Google app på en Android-smarttelefon eller Siri på en iPhone.

Utgående samtal
  • Dubbeltryck lätt på beröringssensorinstrumentpanelen (ca. 0,4-sekundersintervall) för att avbryta ett utgående samtal.

  • Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen tills samtalsenheten växlar mellan headsetet och smarttelefonen eller mobiltelefonen.
Inkommande samtal
  • Dubbeltryck lätt på beröringssensorinstrumentpanelen för att besvara ett samtal.
  • Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen för att avvisa ett samtal.
Under samtal
  • Dubbeltryck lätt på beröringssensorinstrumentpanelen för att avsluta ett samtal.
  • Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen tills samtalsenheten växlar mellan headsetet och smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Profiler som stöds: HSP (Headset Profile)

Inkommande samtal
  • Dubbeltryck lätt på beröringssensorinstrumentpanelen för att besvara ett samtal.
Under samtal
  • Dubbeltryck lätt på beröringssensorinstrumentpanelen för att avsluta ett samtal. (*)

*Vissa enheter kanske inte har stöd för den här funktionen.