Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter

Du kan lyssna på musik och ringa handsfreesamtal trådlöst med headsetet genom att använda din enhets Bluetooth-funktion.

Enhetsregistrering (ihopparning)

För att använda Bluetooth-funktionen så måste de båda anslutande enheterna vara registrerade i förväg. Åtgärden att registrera en enhet kallas enhetsregistrering (ihopparning).

Om enheten som ska anslutas inte har stöd för one-touch-anslutning (NFC) så använd headsetet och enheten för att göra enhetsregistreringen (ihopparningen).

Om enheten har stöd för one-touch-anslutning (NFC) kan du utföra enhetsregistrering (ihopparning) och upprätta en Bluetooth-anslutning genom att bara vidröra enheten med ditt headset.

Ansluta headsetet till en registrerad (ihopparad) enhet

När en enhet har registrerats (ihopparats) behöver den inte registreras igen. Anslut till en enhet som redan är registrerad (ihopparad) med headsetet genom att använda lämplig metod.