Dålig ljudkvalitet

  • Om volymen är för hög på den anslutna enheten så sänk dess volym.
  • Håll headsetet på avstånd från mikrovågsugnar, Wi-Fi-enheter, etc.
  • Ta headsetet närmare Bluetooth-enheten. Ta bort alla hinder mellan headsetet och Bluetooth-enheten.
  • Håll headsetet på avstånd från en TV.
  • Växla Bluetooth-anslutningen till A2DP genom att manövrera Bluetooth-enheten när du ställt in HFP eller HSP.
  • Om du ansluter en enhet med en inbyggd radio eller mottagare till headsetet kan sändningar eventuellt inte tas emot eller så kan känsligheten minskas. Öka avståndet mellan headsetet och den anslutna enheten och försök igen.
  • Om ditt headsetet ansluter till tidigare ansluten Bluetooth-enheten kan bara HFP/HSP Bluetooth-anslutning upprättas när headsetet är påslaget. Använd Bluetooth-enheten för att ansluta via en A2DP Bluetooth-anslutning.
  • När du lyssnar på musik från en dator i headsetet kan ljudkvaliteten vara dålig (det kan t.ex. vara svårt att höra sångarens röst, etc.) under några få sekunder efter att anslutningen upprättats.
    Det här beror på datorspecifikationerna (prioritering av stabil anslutning i början av överföringen och övergång till prioritering av ljudkvalitet flera sekunder senare) men det innebär inte att det är fel på headsetet. Om ljudkvaliteten inte förbättras efter några få sekunder så dubbeltryck lätt på beröringssensorinstrumentpanelen på headsetet (ca. 0,4-sekundersintervaller). Eller så kan du använda datorn för att upprätta en A2DP-anslutning. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.