Ansluta till en ihopparad dator (Windows 8.1)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

 • Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
 1. Väcka datorn från strömsparläge.
 2. Slå på headsetet.

  Tryck och håll in -knappen ca. 2 sekunder.

  Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen. Röstvägledningen säger ”Power on” (Ström på).

  När headsetet slås på och förutsatt att det har anslutits automatiskt till den senast anslutna enheten så säger röstvägledningen ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten).

  Kontrollera anslutningsstatus på datorn och om den inte är upprättad fortsätter du till steg 3.

 3. Välj headsetet med datorn.
  1. Välj [Desktop] på startskärmen.
  2. Högerklicka på [Start]-knappen och välj sedan [Control Panel] från popup-menyn.
  3. Välj [Hardware and Sound] och sedan [Sound].

  4. Högerklicka på [WH-XB900N].

   Om [WH-XB900N] inte visas på [Sound]-skärmen högerklickar du på [Sound]-skärmen, välj sedan [Show Disconnected Devices].

  5. Väj [Connect] i den meny som visas.

   Anslutning etableras. Röstvägledningen säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten).

Tips

 • Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

 • Vid anslutning visas antingen [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB900N] visas väljer du [WH-XB900N]; när [LE_WH-XB900N] visas väljer du [LE_WH-XB900N].
 • Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelnings-anslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
 • Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på enheten eller stäng av den.
 • Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din dator och gör om ihopparningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.