Vad du kan göra med ”Sony | Headphones Connect”-appen

När du ansluter smarttelefonen (med ”Sony | Headphones Connect”-appen installerad) och headsetet via Bluetooth-anslutning kan du göra följande.

 • Enkel ihopparning
 • Visa återstående batteritid för headsetet
 • Visa Bluetooth-anslutningskodek
 • Justera brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud (omgivande ljudkontroll)
 • Använd automatisk justering av brusreduceringsfunktionen genom beteendeigenkänning (anpassningsbar ljudkontroll)
 • Ändra ljudets lokalisering
 • Välja ljudeffektsläge (surround (VPT))
 • Ställ in CLEAR BASS-funktionen
 • Välja equalizer-inställningen
 • Anpassa equalizer-inställningen
 • Byt ljudkvalitetsläge genom att ställa in Bluetooth-anslutningsläge
 • Ställ in DSEE-funktionen
 • Ändra funktionen för CUSTOM-knappen
 • Automatisk avstängningsinställning
 • Justera volymen
 • Spela upp musik/pausa, hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning)/början av nästa spår
 • Kontrollera anslutningsstatus och inställningarna för headsetet
 • Kontrollera headsetets programvaruversion
 • Uppdatering av headsetets programvara
 • Växla mellan röstvägledningens språk
 • Inställningar för röst på/av

Mer information om ”Sony | Headphones Connect”-appen får du genom att besöka följande URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tips

 • Funktionen för ”Sony | Headphones Connect”-appen beror på ljudenheten. Appspecifikationerna och skärmdesignen kan ändras utan föregående meddelande.