Ihopparning låter sig inte göras.

  • Placera headsetet och Bluetooth-enheten inom 1 m från varandra.
  • Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge vid första ihopparningen efter att headsetet har köpts, initierats eller reparerats. För att parkoppla en andra eller efterföljande enhet så håll in -knappen på headsetet under 7 sekunder eller längre för att gå över till ihopparningsläge.
  • När en enhet ihopparats igen efter att headsetet initierats eller reparerats så kanske du inte kan parkoppla enheten om den har kvar ihopparningsinformation för headsetet (iPhone eller annan enhet). Radera i så fall ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para ihop dem igen.