Trådlös Bluetooth-kommunikation är för kort eller så hoppas ljudet över.

 • Ställ in headsetet på ”Prioritera stabil anslutning”. Mer information finns i ”Om ljudkvalitetsläget”.
 • Ta bort alla hinder mellan antennen på den anslutande Bluetooth-enheten och headsetets inbyggda antenn. Headsetets antenn är inbyggd i den del som visas inom den prickade linjen nedan.

  A: Den inbyggda antennens plats

 • Bluetooth-kommunikation kan antingen inaktiveras eller så kan brus eller ljudbortfall inträffa vid följande förhållanden.
  • När det finns en mänsklig kropp mellan headsetet och Bluetooth-enheten
   Placera Bluetooth-enheten i samma riktning som antennen på headsetet för att förbättra Bluetooth-kommunikationen.
  • Det finns ett hinder, exempelvis metall eller en vägg mellan headsetet och Bluetooth-enheten.
  • På platser som har trådlöst LAN, där en mikrovågsugn används, elektromagnetiska vågor alstras, etc.
 • Situationen kan förbättras genom att ändra kvalitetsinställningarna för den trådlösa uppspelningen eller låsa läget för trådlös uppspelning till SBC på den enhet som sänder. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med den enhet som sänder.
 • Eftersom Bluetooth-enheter och Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) använder samma frekvens (2,4 GHz) kan det inträffa mikrovågsstörning och det leder till brus, ljudbortfall eller att kommunikation inaktiveras om det här headsetet används nära en Wi-Fi-enhet. Om det händer så utför följande steg.
  • Använd det här headsetet på ett avstånd som är minst 10 m från den Wi-Fi-enheten.
  • Om headsetet används inom 10 m från en Wi-Fi-enhet så stäng av Wi-Fi-enheten.
  • Använd det här headsetet och Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt.
 • Om du lyssnar på musik med din smarttelefon kan situationen förbättras genom att stänga av onödiga appar eller starta om din smarttelefon.