Ta emot ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en Bluetooth-anslutning.

 • Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
 • Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
 • Det finns endast stöd för vanliga samtal. Appar för telefonsamtal på smarttelefoner eller persondatorer stöds inte.

Ringsignal

Vid inkommande samtal hörs en ringsignal från headsetet och indikatorlampan (blå) blinkar snabbt.

Du hör någon av följande ringsignaler, beroende på din smarttelefon eller mobiltelefon.

 • Ringsignal inställd i headsetet
 • Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen
 • Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen som endast gäller för en Bluetooth-anslutning
 1. Anslut headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon i förväg.
 2. När du hör en ringsignal så dubbeltryck lätt på beröringssensorinstrumentpanelen (ca. 0,4-sekundersintervall) och ta emot samtalet.

  När ett inkommande samtal tas emot när du lyssnar på musik pausas uppspelningen och en ringsignal hörs från headsetet.

  A: Mikrofoner

  Används tillsammans med brusreduceringsfunktionens mikrofoner.

  Om ingen rington hörs via headsetet

  • Headsetet kan inte anslutas med smarttelefonen eller mobiltelefonen över HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för smarttelefonen eller mobiltelefonen.
  • Om uppspelningen inte pausas automatiskt så använd headsetet för att pausa uppspelningen.
 3. Justera volymen genom att använda beröringssensorinstrumentpanelen.
  • Öka volymen: Svep uppåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.

  • Minska volymen: Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.

  • Ändra volymen kontinuerligt: Svep uppåt eller nedåt och håll intryckt. Släpp upp vid önskad volym.

  När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

 4. För att avsluta samtalet så dubbeltryck lätt på beröringssensorinstrumentpanel igen.

  Om du tog emot ett samtal när du spelade upp musik så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

 • Vissa smarttelefoner eller mobiltelefoner tar som standard emot samtal med telefonen istället för headsetet. Med en HFP- eller HSP-anslutning så kan du växla samtalet genom att du placerar ditt finger på headsetets beröringssensorinstrumentpanel tills det växlar eller genom att använda din smarttelefon eller mobiltelefon.
 • Volymen för ett samtal kan bara justeras under ett telefonsamtal.
 • Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Att ändra samtalsvolymen ändrar inte volymen för musikuppspelning och omvänt.

OBS!

 • Beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när ett samtal tas emot under uppspelning även efter att du avslutat samtalet.
 • Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.