Headsetet fungerar inte ordentligt.

  • Återställ headsetet. Den här åtgärden raderar inte ihopparningsinformationen.
  • Om headsetet inte fungerar ordentligt, även om du återställer headsetet, så initiera headsetet.