Om ljudkvalitetsläget

Följande 2 ljudkvalitetslägen kan väljas vid Bluetooth-uppspelning. Du kan byta inställningarna och kontrollera ljudkvalitetsläget med ”Sony | Headphones Connect”-appen.

Prioritera ljudkvalitet: prioriterar ljudkvaliteten (standard).

Prioritera stabil anslutning: prioriterar den stabila anslutningen.

  • När en enhet som är kompatibel med AAC, aptX, aptX HD eller LDAC används ska läget ”Prioritera ljudkvalitet” användas.
  • Om anslutningen är instabil, exempelvis när den bara avger intermittent ljud ska läget ”Prioritera stabil anslutning” väljas.

OBS!

  • Uppspelningstiden kan bli kortare beroende på ljudkvaliteten och förhållandena under vilka du använder headsetet.
  • Beroende på omgivningsförhållandena i området där du använder headsetet kan det fortfarande höras intermittent ljud, även om läget ”Prioritera stabil anslutning” är valt.