Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.

  • Kontrollera att headsetet är påslaget.
  • Kontrollera att Bluetooth-enheten slagits på och att Bluetooth-funktionen är på.
  • Om headsetet automatiskt ansluter till den senaste anslutna Bluetooth-enheten kanske du inte kan ansluta enheten till andra enheter via Bluetooth-funktionen. Använd i så fall den senaste anslutna Bluetooth-enheten och koppla ifrån Bluetooth-anslutningen.
  • Bluetooth-enheten är i strömsparläge. Avbryt strömsparläget.
  • Bluetooth-anslutningen avslutades. Upprätta Bluetooth-anslutningen igen.
  • Om ihopparningsinformationen för headsetet har raderats på Bluetooth-enheten så para ihop headsetet med enheten igen.