Delarnas plats och funktion

 1. -märke (vänster)
 2. Taktil punkt
  Den vänstra enheten har en taktil punkt.
 3. Inbyggd antenn
  En Bluetooth-antenn är inbyggd i headsetet.
 4. N-märke
 5. Vänster enhet
 6. Skjutreglage
  Förskjuts för att justera huvudbandets längd.
 7. Huvudband
 8. -märke (höger)
 9. Höger enhet
 10. Beröringssensorinstrumentpanel
  Fjärrkontrollerar musikuppspelning för den anslutna Bluetooth-enheten eller utför andra åtgärder med pekfunktioner.
 11. CUSTOM-knappen
  Använd för att växla mellan brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud etc.
 12. Indikatorlampa (blå/röd)
  Tänds upp och lyser rött under laddning.
  Tänds i rött eller blått för att ange ström- eller kommunikationsstatus för headsetet.
 13. (ström)-knapp
 14. USB Type-C-port
  Anslut headsetet till en dator eller en USB-nätadapter som är tillgänglig i handeln med den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet.
 15. INPUT-uttag
  Anslut en musikspelare etc. med den medföljande hörlurskabeln. Kontrollera att du har satt i kabeln tills det klickar. Om kontakten inte är korrekt ansluten kanske du inte hör ljudet på rätt sätt.
 16. Mikrofoner
  Fångar upp ljudet av din röst (när du talar i telefon) och brus (när du använder brusreduceringsfunktionen). Använd båda mikrofonerna på enhet (vänster) och (höger) när du pratar i telefonen.