Ansluta headsetet till både en musikspelare och en smarttelefon/mobiltelefon (flerpunktsanslutning)

Flerpunktsobjekt är en funktion som gör att du kan ansluta 2 Bluetooth-enheter till headsetet och använda en enhet för musikuppspelning (A2DP-anslutning) och den andra för att prata (HFP-/HSP-anslutning).
När du vill använda en musikspelare endast för musikuppspelning och en smarttelefon endast för att prata så använd en flerpunktsanslutning till headsetet för vardera enhet. De anslutande enheterna måste ha stöd för Bluetooth-funktionen.

  1. Gör en ihopparning av headsetet till både musikspelaren och smarttelefonen eller mobiltelefonen.
  2. Anslut headsetet till musikspelaren.

    Använd musikspelaren för att upprätta en Bluetooth-anslutning till headsetet.

  3. Anslut headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon.

    Använd smarttelefonen/mobiltelefonen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.

OBS!

  • Om smarttelefonen eller mobiltelefonen var ansluten till headsetet förra gången så upprättas en HFP- eller HSP-anslutning när headsetet startas och i vissa fall upprättas en samtidig A2DP-anslutning. I så fall ska anslutning göras från steg 2 efter frånkoppling via funktioner i smarttelefon eller mobiltelefon.
  • När Google-assistenten används kan inte headsetet upprätta en flerpunktsanslutning.
  • När Amazon Alexa används kan inte headsetet upprätta en flerpunktsanslutning.