One-touch-anslutning (NFC) med en Android-smarttelefon

Genom att vidröra headsetet med en smarttelefon startar headsetet automatiskt och fortsätter sedan till ihopparning med enheten och upprättar en Bluetooth-anslutning.

Kompatibla smarttelefoner
NFC-kompatibla smarttelefoner som har Android 4.1 eller senare installerat.
NFC
NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös närkommunikation mellan olika enheter, exempelvis smarttelefoner och IC-taggar. Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation, t.ex. ihopparning med Bluetooth, uppnås enkelt genom att låta NFC-kompatibla enheter röra vid varandra (dvs. vid N-märket eller avsedd plats på varje enhet).
 1. Om skärmen på smarttelefonen är låst så lås upp den.
 2. Slå på smarttelefonens NFC-funktion.
  1. Välj [Settings] - [Device connection].
  2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen NFC.

 3. Rör vid headsetet med smarttelefonen.
  • Rör vid headsetets N-märke med din smarttelefon. Fortsätt att röra vid headsetet med smarttelefonen tills smarttelefonen reagerar.
  • Information om den plats på smarttelefonen som är avsedd att vidröras finns i bruksanvisningen.

  Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningen och anslutningen.

  När headsetet är anslutet till smarttelefonen börjar indikatorlampan (blå) att blinka långsamt. Röstvägledningen säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten).

  • Rör vid headsetet med smarttelefonen igen för att koppla ifrån.
  • För att ansluta en ihopparad smarttelefon så utförs steg 3.
  • Om skärmen på smarttelefonen är låst så lås upp den.

Tips

 • Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.
 • Om du inte kan ansluta till headsetet så försök med följande.
  • Lås upp skärmen på smarttelefonen om den är låst och för långsamt smarttelefonen över N-märket.
  • Ta ur din smarttelefon om den ligger i ett fodral.
  • Kontrollera att Bluetooth-funktionen på smarttelefonen är aktiverad.
 • Om du rör vid en NFC-kompatibel smarttelefon med headsetet avslutar smarttelefonen Bluetooth-anslutningen med alla aktuella enheter och ansluter till headsetet (överföring med one-touch-anslutning).