Koppla från Android-smarttelefonen med one-touch (NFC)

Du kan koppla från headsetet från den anslutna smarttelefonen genom att vidröra headsetet med den.

  1. Om skärmen på smarttelefonen är låst så lås upp den.
  2. Rör vid headsetet med smarttelefonen.

    Rör vid headsetets N-märke med smarttelefonen. Röstvägledningen säger ”Bluetooth disconnected” (Bluetooth frånkopplad).

OBS!

  • Vid inköpstillfället är inställningarna att headsetet stängs av automatiskt om ingen funktion används inom ca. 5 minuter efter att det kopplats ifrån. Tryck och håll in -knappen i ca. 2 sekunder för att stänga av strömmen innan den tiden förflutit. Röstvägledningen säger ”Power off” (Ström av) och indikatorlampan (blå) släcks när headsetet stängs av.
    Tiden för avstängning kan ändras i ”Sony | Headphones Connect”-appen. Mer information finns i ”Sony | Headphones Connect”-appens hjälpguide.
    http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/